لینک مستقیم فایل(نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بیرجند (واقع در استان خراسان جنوبی))

لایه مدل رقومی ارتفاعی, نقشه رستری DEM, نقشه DEM, نقشه مدل رقومی ارتفاعی, نقشه DEM شهرستان بیرجند, نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بیرجند, استان خراسان جنوبینقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بیرجند (واقع در استان خراسان جنوبی)|34008888|mjh39021202|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بیرجند (واقع در استان خراسان جنوبی) قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود.

- اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333