لینک مستقیم فایل(نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی))

لایه مدل رقومی ارتفاعی, نقشه رستری DEM, نقشه DEM, نقشه مدل رقومی ارتفاعی, نقشه رایگان DEM, مدل رقومی ارتفاعی رایگان, نقشه DEM شهرستان درگز, نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان درگز, استان خراسان رضوینقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی)|34008604|mjh39021202|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی) قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود.

- اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333