لینک مستقیم فایل(شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائنات (واقع در استان خراسان جنوبی))

نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائنات, استان خراسان جنوبیشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائنات (واقع در استان خراسان جنوبی)|34007957|mjh39021202|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائنات (واقع در استان خراسان جنوبی) قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار